Kontakt

kierunek studiów dla zainteresowanych polityką

Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego
Strona www naszego Instytutu

Nasz fanpage na facebooku

ul. Krakowska 71/79 71-017 Szczecin

tel.    91 444 32 26

e-mail: ipie@whus.pl ; sekretariat.ipie@whus.pl