Wybrane przedmioty

kierunek studiów dla zainteresowanych polityką

Wybrane przedmioty realizowane w toku studiów (niezależnie od specjalności)

 

Rynek polityczny i jego badania (dr Katarzyna Zawadzka)

Poznasz tajniki funkcjonowania rynku politycznego. Zajrzymy „od kuchni” na scenę polityczną. Sondaże wyborcze, ankiety oraz wywiady – dowiesz się jak powstają i w jaki sposób wykorzystywane są przez partie polityczne oraz wyborców.

Heurystyka i prakseologia w decyzjach politycznych (prof. dr hab. Benon Szałek)

Wykład traktuje o kwestii skutecznego i sprawnego realizowania korzystnych decyzji politycznych. W toku wykładu wskazuje się na techniki twórczego, niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów szeroko rozumianej polityki.

Teoria demokracji (dr Liana Hurska-Kowalczyk)

Czym jest demokracja i co ona nam daje? Jak zainstalować rządy demokratyczne? I jak je utrzymać? Na te i inne pytania daje odpowiedź Teoria demokracji. Winston Churchill swego czasu powiedział: „Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu”. Dotychczas nie wymyślono jeszcze takiej formy rządu, która zapewniłaby jednostce więcej wolności niż rząd demokratyczny mimo jego wad i niedoskonałości.

Analiza bieżących wydarzeń (dr hab. Maciej Drzonek, prof. US)

Analiza bieżących wydarzeń (ABW) to przedmiot warsztatowo-dyskusyjny. Na kierunku Nauka o Polityce musi bowiem być czas po prostu na dyskusję o polityce, czyli o aktualnych wydarzeniach politycznych. Dyskutując staramy się dokonywać obiektywnej analizy wydarzeń, dociekać ich przyczyn, a także prognozować ich następstwa.

Socjologia (dr Liana Hurska-Kowalczyk)

„Człowiek jest istotą społeczną” – stwierdził wieki temu Arystoteles. Socjologia uczy nas, w jaki sposób uspołeczniamy (socjalizujemy się) stając się właśnie homo socius. Odpowiada na pytania: w jaki sposób tworzymy różnego rodzaju grupy społeczne i współdziałamy ze sobą? Tłumaczy skąd pojawiają się patologie – „choroby społeczne” i jak je wyleczyć. Uczy nas czym są zmiany społeczne i jak do nich się przygotować.

Nauka o państwie i prawie (dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik, prof. US)

Poruszana problematyka jest związana z wiedzą o państwie i prawie. Zagadnienia poświęcone funkcjonowaniu państwa dotyczą: pojęcia, celów, genezy, form, funkcji, terytorium państwa, oraz organów państwowych, władzy państwowej, obywatelstwa i społeczeństwa. W ramach systemu prawnego państwa szczególna uwaga jest zwrócona na sposoby definiowania prawa, źródła i system prawa oraz państwo prawa.

Najnowsza historia polityczna (dr Małgorzata Mieczkowska)

koncentruje się na analizie wydarzeń, które w znaczący sposób ukształtowały współczesne relacje polityczne w wymiarach regionalnych i globalnych w wieku XX i pierwszej dekadzie XXI w. Szczególnie zasadna jest w tym przypadku formuła podejścia biograficznego uwypuklająca złożoności relacji pomiędzy politykami i mechanizmy podejmowanych decyzji politycznych.

Teorie multikulturalizmu (dr Małgorzata Mieczkowska)

konstruowane przez przedstawicieli środowisk akademickich na potrzeby i wyzwania współczesnych społeczeństw wielokulturowych obecnie są weryfikowane przez pragmatyczny aspekt ich realizacji. Mając na uwadze problemy związane z integracją osób spoza cywilizacji zachodniej poprzez publiczny dyskurs elity polityczne i społeczeństwa redefiniują swoje odniesienia do idei i teorii multikulturalizmu.

Współczesne stosunki międzynarodowe (prof. dr hab. Janusz Ruszkowski)

Współczesne stosunki międzynarodowe to całokształt relacji między ich uczestnikami państwowymi i pozapaństwowymi w płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej. Zdobywa wiedza pozwoli ci lepiej zrozumieć otaczający świat. Za granicą będziesz czuł się pewnie i wykorzystasz tę wiedzę dla swojego rozwoju i kariery.

Najnowsza historia polityczna Polski (dr hab. Marzenna Giedrojć)
Historia jest kluczem do poznania i zrozumienia teraźniejszości. Jak zgłębimy i skojarzymy fakty, to nikt Nam nie wmówi, że białe jest czarne, a czarne jest białe.
Ekonomia (dr Janusz Jartyś)
Podczas prowadzonych zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi definicjami ekonomicznymi i wpływie mechanizmów ekonomicznych  na rozwój życia politycznego.  Poruszone zostaną miedzy innymi kwestie związane z funkcjonowaniem społecznej gospodarki rynkowej, modelu gospodarki nakazowo-rozdzielczej oraz  prawideł ekonomicznych w Unii Europejskiej.

Zachowania w sytuacjach politycznych (dr Janusz Jartyś)

Przedmiot dotyczy szerokiego spektrum zagadnień związanych z zachowaniem się społeczeństwa lub jego określonych grup w sytuacjach związanych z życiem politycznym. Obejmują one między innymi zachowania działaczy politycznych podczas prowadzonych kampanii wyborczych i reakcję elektoratu na podejmowane przez polityków decyzje polityczne. Podczas zajęć studenci dowiadują się zatem o mechanizmach przepływu elektoratu oraz wpływie stresu lub zagrożeń zewnętrznych na zachowania polityczne społeczeństwa.

Systemy polityczne (dr Marcin Orzechowski)

Na zajęciach przeprowadzona zostanie analiza systemów politycznych występujących we współczesnym świecie, z uwzględnieniem procesów globalizacyjnych i ich skutków dla funkcjonowania systemów politycznych, takich jak relatywny spadek znaczenia władzy politycznej w państwie, a równocześnie wzrost znaczenia indywidualnych wolności (społeczeństwo sieciowe, w ramach którego np. informacja w dużym stopniu wymknęła się spod kontroli władzy, tzn. systemu politycznego).

Samorząd i polityka lokalna (dr Marcin Orzechowski)

Celem zajęć będzie przybliżenie problematyki funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce w aspekcie zagadnienia demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Omówione zostaną elementy otoczenia instytucjonalnego we wspólnotach lokalnych oraz mechanizmy ich funkcjonowania w rzeczywistości polityczno-społecznej.

Marketing polityczny (dr Marcin Orzechowski)

Na zajęciach omówione zostaną instrumenty marketingowe stosowane w kampaniach wyborczych, strategiach marketingowych oraz doraźnych działaniach politycznych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na etyczne aspekty analizowanych zagadnień, zwłaszcza w kontekście prowadzenia negatywnej kampanii wyborczej, czyli tzw. czarnym PR. Ważnym elementem zajęć będzie analiza konkretnych przypadków oraz symulacja kampanii i działań wyborczych.