Interesujesz się polityką? Politologia to kierunek dla Ciebie

kierunek studiów dla zainteresowanych polityką

Interesujesz się polityką? Politologia to kierunek dla Ciebie

Politologia (ang. political science, fr. sciences politiques) – to jedna z nauk społecznych, która zajmuje się szeroko rozumianą rozumianą polityką – jako całokształtem działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, państwem i partiami politycznymi.  Jej interdyscyplinarny charakter powoduje, że należy do najpopularniejszych kierunków studiów na świecie. Ścieżki zawodowe absolwentów są różne, ale wielu z nich zostaje posłami, senatorami, radnymi, dyrektorami urzędów. Nasi absolwenci prowadzą kampanie wyborcze, zostają dziennikarzami i komentatorami politycznymi, często pracują w biurach poselskich, partiach politycznych.

Absolwent takich studiów, Jak celnie zauważyli nasi koledzy z Torunia,  to „osoba, która doskonale orientuje się w świecie polityki, potrafi analizować i interpretować procesy i zjawiska polityczne zachodzące we współczesnym świecie. A to wszystko dzięki:
– umiejętności prowadzenia badań politologicznych;
– zdolności opisywania i rozumienia mechanizmów i zachowania podmiotów politycznych;
– zdolności wyjaśniania procesów politycznych przy pomocy teorii politologicznych;
– znajomości specjalistycznych programów komputerowych;
– opanowaniu języków obcych;
– treningowi umiejętności interpersonalnych;
– znajomości mechanizmów funkcjonowania takich zjawisk jak techniki wywierania wpływu, komunikacji społecznej i politycznej;
– znajomości technik analizowania mediów.”

Jedna odpowiedź

  1. Pan WordPress pisze:

    Cześć, to jest komentarz.
    Aby skasować ten komentarz, zaloguj się i wyświetl komentarze tego wpisu. Wtedy zobaczysz opcje edycji oraz kasowania komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *